“آنکور وات” ، نماد غرور کشور کامبوج

انکور وات 

یکی از شگفتی  ما 1200 سال پیش در جنگلهای کامبوج توسعه پیدا کرد .و600 سال بعد توسط جنگل زاد گاهش از خاک در آمد .

در این سرزمین معبدی سر در آورده از تاریخی پر خشونت تا نوید بهشت را روی زمین بدهد . 

انکور وات میراث پادشاه قدرتمند سوریامای دوم است . این پادشاه در اواسط قرن 12 حکمرانی میکرد .

معبد باشکوه آنکوروات در شمال غرب کشور کامبوج، نمادی ارزشمند از دوران امپراطوری بزرگ این کشور است.


این معبد یکی از زیباترین نمونه های معماری هندی و نمادی از تغییر فرهنگ از تاریکی به روشنایی است.


تمامی ساختمانهای این معبد مقر فرماندهی پادشاهان بوده است که در آن زمان قلمرویی بسیار وسیع از ویتنام در غرب گرفته تا تایلند در شرق را در برداشته اند که در طی جنگ های پیاپی آن را به دشمنان باخته اند.

پادشاه ----بهشت خیالی خود تصور میکرد این آرمان که شهری آسمانی و معنوی چگونه میتوانست باشد ؟ 

انکور وات قلب مقدس شهر بزرگ انکور  است Sunrise at Angkor Wat

پایتخت    امپراطوری کمد   که    تحت فرمان سوریا بارمان آن زمان اداره می شد

انکور یکی از بزرگترین شهر های دوران خود بود که یک میلیون نفر جمعیت داشت .

قله یا بلندترین نقطه ی معبد برجی است که کوهی مقدس را تداعی میکند . 

مرکز کائنات و منزلگه خدایان هندو

/ برجهای بلند / حیاطها  و کوچه ها و ساختمانها ی انکور به   ویشنو    خدای هندو پیشکش شده اند .

ویشنو حافظ کائنات است

خدائی که معجزاتش در حکاکیهای دیوارهای سنگی ذکر شده است

این تصاویر خدایان را در سمت راست و اهریمنان را در سمت چپ

در کشمکش بر سر مار بزرگ ناگا دیده میشود و مار از وسط نصف شده است 

از جنگ خدایان و اهریمنان دریائی از شیر بوجود میاید .

دریائی سرشار از قدرت و تمام خوبی ها

حکاکیهای حیاط مربوط به آبسارا هستند . فریحای آسمانی و همراهان پادشاهان و خدایان

انکور وات نمونه ای از گیتی و کائنات است که معبدی باشکوه قلبش را تشکیل داده است .

شهری که دلیلی بر آسمانی بودن پادشاه سوریا بارمان محسوب میشد

 معبد بزرگ قلب شهر بود . کوه مقدس از هر طرف با خندقهایی که نماد اقیانوس های اسطوره ای بودند محافظت می شد . اما اقیانوسهای اسطوره ای  از عهده ی نجات شهر بر نیامدند

 در سال 1177 میلادی چنها اهل کشور همسایه ویتنام بودند به انکور وات حمله کردند .

 با ورود آنها شهر در تاریکی و یاس فرو رفتN-A