یاقوت بنفش نفرین شده

در موزه ی تاریخ طبیعی لندن یاقوتی است که این یاقوت حکایتها به دنبال دارد

  در این موزه سنگی است که نه برای زیبائیش بلکه برای خاصییت شومی که دارد معروف است . از این یاقوت باید ترسید

این سنگ در زمان شورش هند در سال 1875 از معبد ایندرا سرقت شد . میگویند کسی که به این سنگ دست بزند دچار شور بختی غم و نکبت میشود . و یا حتی ممکن است بمیرد . خیلی ها هنوز بر این باورند که این نفرین واقعی است .

یاقوت ملئون یا یاقوت نفرین شده

سنگ فوقالعاده است بلور زیبای یاقوت خیلی درشته سطح روش خیلی صافه روزنه ای به درونش است

اما مسئله فوقا لعاده این سنک اینه که حکایت جالبی با خودش به همراه دارد

یاقوت کبود را در سال 1944 دانشمندی به نام ادوارد هرون این سنگ را به موزه ی تاریخ طبیعی داد او آنقدر از نفرین سنگ ترسیده بود که آن را در هفت جعبه ی تو در تو پنهان کرده بود . او در کنار سنگ چیز دیگری هم در جعبه گذاشت . یک هشدار کتبی

در نامه نوشته بود به هر آن که در آینده صاحب این سنگ خواهد شد این خطوط را برای هشدار نوشته شده است . پیش از مسئولیت تملک

آن را بپذیرید . این سنگ نفرین شده است و آلوده به خون و نگون بختی کسی است که تا به حال صاحبش بوده است . 


این سنگ از گنجینه ی معبد ایندرا خدای هندو  به سرقت رفت و سرهنگ دبلیو فریست عضو سواره نظام بنگال آن را با خود آورد از روزی که او صاحب این سنگ شد شور بختی گریبانش را گرفت . سلامت و ثروتش را از دست داد . پسرش که بعد از مرگ او صاحب این سنگ شد آن را به دوستش داد او هم مدت کوتاهی بعد خودکشی کرد . و در وصیت نامه اش سنگ را دو باره به او برگرداند . پسر سرهنگ که ترسیده بود سنگ را در سال 1890 به دانشمند آشفته حالی به نام هرون الن داد . 

یکی از اعضای هرون الن در باره ی الن میگوید او آدم جالبی بود و به بحرالعلوم معروف بود . او روی همه چیز علاقه داشت . این شامل دنیای بعد از مرگ هم میشد .

واین یکی از دلایلی است که اون یاقوت کبود و احتمال نفرین شدنش را تا این حد جدی گرفته بود . او عضو یک محول سری با گرایش های عارفانه بود که به روسیک روسین معروف است او اعتقاد داشت که می تواند با مهار نیروهای ماوراءالطبیعی  نفرین یاقوت کبود را اطل کند .

از همان لحظه ای که این سنگ به دستم رسید شور بختی و بد بختی هایم شروع شد تا زمانی که مار دو سر را دورش حلقه کردم لوحی نور را هم به آن آویزان کردم و آن را بین جادوی طائوی حیوان و دو طلسم سوسکی شکل دوره ی ملکه هاتاسو که از شهر تپ آمده بود

دانشمندی که کانی شناس بود میگوید نمی دانم معنی اش چیه

برایم جالب  سنگ روی نقره به همون شکلی  قرار گرفته که هرون آلن توصیف کرده است .

آیا این کار باعث میشود طلسم داخل سنگ بمونه و از آن خارج نشود .

مار دو سر یکی از خدایان مصر باستان و از خدایان مردگان است که با پلیدی میجنگد و علاما تائو که در مصر باستان و مسیحیت اولیه مقدس بود بر انگیزنده نیروی زندگی بخش خورشید است

همینطور این طلسمهای سوسکی شکل --این سنگهای کوچک حکاکی شده بیش از سه هزار سال است که نماد  خپری خورشید مصر باستان است . 

روشن است هرون الن به هر دری میزد تا نفرین یاقوت کبود را مهار کند اما فایده ای ندارد .

سال 1903 بعد از این که بلای دیگری بر من نازل شد این سنگ را به آبراه ریخت سه ماه بعد یک دلال که از یک لائی روب خریده بود به من باز گرداند. سپس به یکی از دوستانم که خواننده بود و خودش خواهان سنگ شده بود دادم دفعه ی بعد که خواست آواز بخواند صدایش گرفت و از بین رفت .

حس میکنم این سنگ تاثیر ناگواری روی دختر نوزاد من خواهد داشت و حالا قصد دارم آن را در هفت جعبه قرار دهم . این سنگ نباید تا 30 سال

بعد از مرگ من از این جعبه خارج شود .

هر کس این جعبه را باز کند باید اول این هشدار را بخواند .


توصیه ام این است که سنگ را به دریا بیندازد  سوگند روسیتوسین  به من اجازه نمی دهد  این کار را بکنم و گر نه خیلی وقت پیش این کار را میکردم .

اما آنها این کار را نکردند و آن را گذاشتند در موزه توی مجموعه ی سنگهای کانی آن موزه

اما هنوز افسانه ی این یاقوت نفرین شده روی عده ای تاثیر زیاد دارد مثلا نوه ی هرون الن گفت این یاقوت لعنتی خیلی زیباست اما وحشتناک است و ما هیچکدام دست به آن نمی زنیم .

در جنگ جهانی دوم بمباران شد اما صدمه ای به این یاقوت نخورد .N--A


حیواناتی مانند ماهی و کوسه هائی که نسلشان منقزض شده در الکل و ظرفهای بزرگ در موزه ی طبیعی لندن جای داده شده اند