شیر آب معلق - ورودی کامیاران از سنندج

:yahoo:

شیر آب


قدیما در ایران دو جا آب لوله کشی داشت .


تهران از آب چاه استفاده میکردند .


و مردم از آب چاه که زیاد هم خوب نبود و گل آلود استفاده میکردند


تهران فقط سه تا قنات داشت


این سه قنات مال سه تا سرمایه دار تهران بود


یکی از این قناتها به سرچشمه معروف بود که هنوز هم به همین اسم است 


قنات سرچشمه مال سرمایه داری بود که بچه دار نمیشد


واسه همین نذر میکنه که اگه بچه دار شد برای تهرانیها آب  را لوله کشی کند


خلاصه بعد از مدتی میزند و بچه دار می شود .


اون هم برای این که نذرشو ادا کند میرود اتریش تا از اون جا یک سری مهندس بیاورد و آب تهران را لوله کشی کنند


هر کشوری حیوانی که برایشان سنبل بوده  میگذاشتند سر خروجی آب


مثلا کشور فرانسه سر خروس را میگذارند   


کشور اتریش هم سر شیر بوده


سرمایه دار محترمم برای سرچشمه ی آب یک سرشیر میگذارد


خلاصه این طوری شد که از آن روز به بعد


مردم که میرفتند آب بیاورند میگفتند رفتیم از سرشیر آب آوردیم


        ---N-A